Over Helene

Helene Ketzer (1969, Leeuwarden)

Grafische vormgeving Academie Minerva Groningen

Bewustwording is belangrijk in het leven van Helene. Bewust worden wat er om je heen gebeurt, wat er in jezelf plaats vindt….

Overal waar ze komt, komt ze ‘schatten’ tegen. In de natuur, maar ook op straat of thuis. Vaak zijn die ‘schatten’ prachtig van vorm, kleur of structuur. Soms ook van materiaal.

Dan begint de zoektocht. Hoe krijg je het schoon? Hoe verwijder je de geur? Hoe behoud je de kleur? Hoe zorg je dat het houdbaar blijft? Hoe ga je het verwerken tot een uniek sieraad?

Helene is dol op patronen en structuren. Daar waar die er niet uit zichzelf al zijn, ontwerpt ze deze zelf. Ze probeert hierbij het materiaal voor zichzelf te laten spreken en nog herkenbaar te laten zijn. En door ‘samen te werken’ met het materiaal ontstaan de unieke sieraden

Door middel van het maken van sieraden, kan Helene verhalen vertellen. Verhalen die verteld of verbeeld moeten worden. Zij is dan ook meer een verhalenverteller in sieradenland, dan een conventionele sieradenmaker.


Sieraden die je bewust maken van de wereld om je heen

Jewellery that makes you think about the world around you

Helene Ketzer (1969, Leeuwarden)

Graphic Design Academie Minerva Groningen

Awareness is important in the life of Helene.  Becoming aware of what happens around you, what takes place within you….

Everywhere she shows up, she finds ‘treasures’. In nature, but also on the street or at home. Often these ‘treasures’ are beautiful of form, color or structure. Sometimes also of material.

Then the search starts. How to get it clean? How to remove the smell? How to retain the color? How to keep it stable? How to process it to a unique piece of jewellery?

Helene loves patterns and structures. If they are not already there, she designs them herself. She tries to let the material speak for itself and still be recognizable. Cooperating with the material, results in unique jewellery.

By making jewellery, Helene can tell stories. Stories which need to be told/ to imagined. She is more a storyteller in jewelleryland, than a conventional jewellery maker.

Hit enter to search or ESC to close