Leveringsvoorwaarden

Retourneren:

Indien de klant niet tevreden is en het product wil retourneren dient dit binnen 2 werkdagen na ontvangst gemeld te zijn via info@viltz.nl

De producten dienen niet gebruikt en onbeschadigd te zijn,
verpakt in de oorspronkelijke verpakking met aangehechte
labels en voldoende gefrankeerd terug gezonden te worden.

Retourneringen die niet of niet binnen de gestelde termijn zijn
aangemeld worden niet geaccepteerd.

Viltz behoudt zich het recht om het retourneren/ruilen van
producten te weigeren. Indien er vermoed wordt dat het
product reeds gebruikt of beschadigd is, door toedoen van de
klant of als de redenen ongegrond zijn.

De verzendkosten van de retournering zijn voor de koper.

Kosten in geval van herroeping:
Als de consument gebruik maakt van het herroepingrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor diens rekening.
Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal Viltz dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

Indien levering van een besteld product blijvend onmogelijk blijkt te zijn, zal Viltz zich inspannen om een vervangend vergelijkbaar artikel beschikbaar te stellen na overleg met de koper.
Indien de koper hier niet mee akkoord gaat, wordt de overeenkomst per direct ontbonden.

Indien sprake is van vertraging bij de bezorging, of als een bestelling niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk zeven werkdagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. In een dergelijk geval heeft de consument het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.

In geval van ontbinding op grond van het vorige lid zal Viltz het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen dertig dagen na ontbinding, terug betalen.